Bar
Restaurant
Das Webers
Schulstraße 9 25355 Barmstedt info@daswebers.de 04123 /929 55 30
© Bar & Restaurant Das Webers 2015 - 2023 design by Thorsten Mexner
Schulstraße 9 25355 Barmstedt info@daswebers.de 04123 / 929 55 30
Das Webers Bar Restaurant … seit 2015 Bar & Restaurant Das Webers  Gut essen und ausgelassen feiern